חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רב כהנא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
טבריה: שדרות אליעזר קפלן.
בסמוך למלון "הולידי אין" הממוקם ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצד ימין של כביש 90. בכביש הכניסה למלון יש לעלות כ – 150 מטר, הכביש מתעכל ימינה ולאחר כ – 130 מטר מגיעים לחניון עליון. מצדו השמאלי של החניון ישנו שביל עפר המוביל לצלע ההר ובמרחק כ – 110 מטר נמצא הציון
ישנם 5 אמוראים בשם רב כהנא ושניים מהם עלו מבבל ונשארו בארץ ישראל –
המידע המובא בזאת הינו אודות רב כהנא הראשון!
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
מורו: רב.

נולד והתגורר בבבל (עיראק).
לא ידועים פרטים ממשפחתו מלבד שדודו [אח של אמו] היה מגדולי הדור בבבל. היה כהן (תלמוד בבלי פסחים קי"ג/א') ונמנה על אמוראי בבל בדור הראשון.
יחד עם חברו – רב אסי, נודע כגדול בתורה וכאשר רב הגיע לבבל לא היו זקוקים ללמוד ממנו סברא אלא רק לקבל מסורות ושמועות שרב הביא מארץ ישראל, עם זאת רב היה חביב עליו מאוד ועל כן כינה אותו "אבא" (תלמוד בבלי ברכות ס"ב/א').
עלה לארץ ישראל ומצא את ראשי חכמי הדור (תלמוד בבלי זבחים נ"ט/א'), נודע בחכמתו 'רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש הוון יתיבון מקשיי... עבר כהנא אמרין הא גברא רבה דנישאול ליה' (תלמוד ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה א'). 'עבר כהנא אמרין אתא מרא דשמעתא ניזיל ונשאל ליה' (ויקרא רבה פרשה כ"ט/י"ב) וכל חכמי ארץ ישראל קבלו ממנו ואמרו בשמו.