חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
מרדכי הצדיק
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: איראן
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
על פי המסורת אסתר המלכה ומרדכי נקברו בפרס בעיר המדאן.
ישנה דעה שאסתר נקברה בברעם ויש שהוסיפו שגם מרדכי, אולם אין לזה מקור!
(בסמוך ציון אסתר המלכה).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikd
אביו: יאיר.
סבא: שמעי (מצד אביו).

מרדכי המיוחס מצד אביו לשבט בנימין ומצד אמו לשבט יהודה "הוגלה מירושלים עם-הגולה אשר הוגלתה עם יכניה מלך-יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל" (מגילת אסתר ב'/ו'), הגיע לפרס [איראן] ושימש כראש הסנהדרין בשושן הבירה (פרס).
כונה 'היהודי' היות ואמו הייתה משבט יהודה ושמו היהודי הינו 'פתחיה'.
נמנה בין העולים לארץ ישראל עם עזרא לבנות את המקדש אולם כאשר הבניה הופסקה חזר לשושן בניסיון לשכנע את המלך אחשוורוש שלא להפסיק את בניית בית המקדש.
לאחר שאסתר התייתמה משני הוריה לקחה וגידלה ויש אומרים כי נשא אותה לאישה "ויהי אומן את-הדסה היא אסתר בת-דודו כי אין לה אב ואם, והנערה יפת-תואר, וטובת מראה ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבת" (מגילת אסתר ב'/ז') וכאשר אסתר נלקחה לבית המלך אחשוורוש ציוה עליה לא לגלות את מוצאה היהודי.
למרות שכולם כרעו והשתחוו להמן בהתאם לציווי המלך "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה" (מגילת אסתר ג'/ב'). ביקש את אסתר שתיגש אל המלך ותתחנן להצלת היהודים וכאשר אסתר ביקשה לצום עליה טרם תיגש אל המלך על מנת לנסות ולבטל את מזימת המן, התעטף בטלית ולימד את הילדים תורה.
ידע 70 שפות ועל כן הבין והזהיר את המלך אחשוורוש אודות שני הסריסים הזוממים להורגו. כאשר נודע למלך כי לא נעשה דבר למרדכי כתגמול על הצלת חייו, ציוה על המן להלביש את מרדכי בבגדי מלכות ולהרכיב אותו על סוס מלכות להסתובב עמו ברחובות העיר ולהכריז "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו" (מגילת אסתר ו'/י"א).
לאחר שהצליח יחד עם אסתר לבטל את מזימת המן להשמיד את היהודים "כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול" (מגילת אסתר ט'/ד').
הנפיק מטבע שהיה עובר לסוחר, מצדו אחד הוטבעה צורת שק ואפר ומצד שני עטרה של זהב – רמז שלאחר הצער הגדול הגיע להיות משנה למלך אחשוורוש "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל-זרעו" (מגילת אסתר י'/ג').