חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אסתר המלכה
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: איראן
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
על פי המסורת אסתר המלכה נקברה בפרס בעיר המדאן במתחם בו טמון מרדכי.
ישנה דעה שנקברה בברעם ויש שהוסיפו שגם מרדכי, אולם אין לזה מקור!
(בסמוך ציון מרדכי).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
אביה: אביחייל.

אחת משבע הנביאות שהיו בעם ישראל בתקופת המקרא.
לאחר שאמה התעברה אביה נפטר ובעת לידתה גם אמה נפטרה ומרדכי לקחה וגידלה כבתו בעיר שושן (פרס), יש אומרים כי נשא אותה לאישה.
שמה העברי הדסה 'ולמה נקרא שמה הדסה על שם הצדיקים שנקראו הדסים...ולמה נקראת אסתר שהיו אומות העולם קורין אותה על שום אסתהר' (תלמוד בבלי מגילה י"ג/א').
זכתה להשראת "רוח הקודש" ונזכרת בין ארבע הנשים היפות בעולם: שרה, רחב, אביגיל ואסתר (תלמוד בבלי מגילה ט"ו/א').
כאשר המלך אחשוורוש חיפש אישה במקום המלכה ושתי שהוצאה להורג, נלקחה אסתר ע"י עבדי המלך לארמון ובחודש טבת נבחרה לאשת המלך אחשוורוש. לבקשת מרדכי לא סיפרה את מוצאה וכאשר שמעה אודות גזירת השמד על היהודים 'ותתחלחל המלכה מאד'. מרדכי ביקש שתיגש אל המלך ותתחנן להצלת היהודים ואסתר שלחה את התך [סריס הנשים] אל מרדכי וביקשה כי בערב פסח "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן..." (מגילת אסתר ד'/ט"ז) ובצום זה ביטלה באופן חד-פעמי את מצוות אכילת המצה בליל הסדר.
סיכנה את עצמה בעבור עם ישראל ולאחר שהצליחה להפר את מזימת המן, להביא לתלייתו ולהציל את העם היהודי מכליה, תבעה מאנשי כנסת הגדולה שהמאורע יקבע כיום חג לדורות וכן המגילה.