חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא יונתן בן עוזיאל
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

עמוקה: מכביש 8900 לעלות לכיוון ביריה, להמשיך כ – 1 קילומטר ובכיכר לפנות שמאלה.  לאחר כ – 900 מטר לפנות ימינה ולהמשיך בכביש סלול בתוך היער כ – 2.3 קילומטר. בצומת לפנות שמאלה, לאחר כ – 1.8 קילומטר לפנות ימינה ולהמשיך כ – 2 קילומטר עד לחניון הסמוך לציון.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: עוזיאל.
מורו: הלל הזקן.

תנא מהדור הראשון לתנאים. 'שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלושים מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו, ושלושים מהן ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, עשרים בינונים. גדול שבכולן - יונתן בן עוזיאל' (סוכה כ"ח).
בשעה שישב ועסק בתורה כל עוף שפרח עליו מיד נשרף – 'שהיו מלאכי השרת מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורה מפיו' (רש"י).
תרגם את הנביאים לארמית והחל בתרגום הכתובים. ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. יצתה בת קול ואמרה: מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם? עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר: אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם. גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצתה בת קול ואמרה לו דייך! מאי טעמא? משום דאית ביה קץ משיח.
ישנה סברה כי היה רווק היות וחשקה נפשו בלימוד התורה ולא רצה לקבל עליו עול אחר ועל כן נפוץ המנהג להתפלל על קברו בעיקר לנושא הזיווג.
יום פטירתו אינו ידוע אולם נוהגים לערוך הילולא ביום כ"ו סיון.