חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רבי אליעזר [אלעזר] בר יוסי הגלילי
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik
מושב דלתון: בכניסה למושב דלתון פונים מיד שמאלה ונוסעים כ – 1.3 קילומטר צמוד לגדר הישוב. לפני השער פונים ימינה וממשיכים כ – 400 מטר צמוד לגדר הישוב. מגיעים לעוד שער פונים שמאלה, יוצאים מהישוב וממשיכים כ – 700 מטר לכיוון בית החיים של הישוב. משמאל לבית החיים פונים שמאלה לדרך עפר לאחר כ – 10 מטר מגיעים לשביל בצד שמאל המוביל לציון
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzad
אביו: התנא רבי יוסי הגלילי.
אחיו: ר' חנינא/חנניא.

נולד בישראל לאחר מרד בר כוכבא בדור רביעי לתנאים. נודע באהבתו לכל יהודי ונמנה כאחד מחכמי אושא (שיר השירים רבה פרשה ב'/ה').
הוזכר בברייתא של התלמוד הבבלי והירושלמי ובמדרשים אולם במשנה דבריו הובאו רק פעם אחת – "רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים" (משנה סוטה ה'/ג').
קבע את כללי ל"ב מידות שהאגדה נדרשת בהן.
'רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר ומה אם האישה הזו על ידי שפירשה שנים שלשה ימים התורה קורא אותה נדה אנו שפירשנו מבית חיינו ומבית קדשנו ותפארתנו כמה ימים וכמה שנים כמה קיצים וכמה עיבורים על אחת כמה וכמה' (ויקרא רבה פרשה י"ט/ה').
'כל מי שמתחיל במצוה ואינו גומרה ואחר בא וגומרה היא נקראת על שמו של שני' (בראשית רבה פרשה פ"ה/ג').
מספריו:
•    משנת ר' אליעזר (ק)