חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מצ'רנוביל
תאריך הילולא: י''א חשון מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysd
צ'רנוביל.
(בסמוך ציון אדמו"ר רבי אהרן טברסקי מצ'רנוביל
).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' צבי.
אשתו: הרבנית הילדה שרה.
בניו: ר' מרדכי [המגיד מטשרנוביל] ור' משה.
סבא: ר' נחום גאון (מצד אביו).
מוריו: ר' דוב בער [המגיד ממעזריטש], ר' ישראל [הבעש"ט].
מתלמידיו: ר' אברהם דוב אוירבוך מאוורוטש (בעל "בת עין"), ר' אליהו כץ.

נולד בשנת ה'ת"ץ בעיר נורינסק (אוקראינה).
התייתם בילדותו וגדל בבית דודו [אח של אביו] - ר' נחום שוסטיק.
מראשוני תלמידיו של הבעש"ט, התפרסם כגאון וקהילת טשרנוביל מינתה אותו ל"מגיד". חי בעניות גדולה ואת כספו היה תורם להכנסת כלה ולעניים, בכל בוקר אשתו לבשה את פרוות הכבשים היחידה שהייתה ברשותם וכאשר שבה מהשוק ר' מנחם נחום התעטף בפרווה ויצא לבית המדרש. למרות הפצרות מקורביו העשירים להעניק לו דירה, מלבושים מכובדים ואת כל צרכיו בהרחבה ר' מנחם נחום לא נענה והשיב כי מי שחפץ להיות חסיד עליו לקיים את הנאמר בפרקי אבות: 'כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל...' והרי לא נאמר 'דרכיה' ברבים אלא 'דרכה' ביחיד כלומר – זו הדרך היחידה ולא קיימות דרכים אחרות.
כאשר חסיד עשיר השאיר לו פדיון גדול ציוה עליו להגיע למקום מסוים, למסור את הפדיון לאחד העניים מתוך רשימה שהייתה בידו והבטיח לו כי בזכות זה יזכה לישועה. לכל יהודי העניק יחס לבבי ואבהי, כל ימיו עסק במצוות פדיון שבויים ונדד בעיירות ובכפרים על מנת להפיץ את תורת הבעש"ט.
השיא את בתו לר' צבי הירש מקוריסטשוב.
בחג הסוכות נהג להשכים לפני עמוד השחר, לנשק את האתרוג ולהמתין בהשתוקקות לאור היום על מנת לברך עליו.
בשנת ה'תקנ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ישמח לב (ק)
• מאור עיניים (ק)

התמונה באדיבות מוסדות שטפנשט