חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן מליסקא
תאריך הילולא: י''ד אב מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה

בית החיים בליסקא

אביו: ר' אהרן.
אמו: הרבנית שרה.
אשתו: מרת קריינטשא.
בתו: חיה שרה.
אחיו: ר' זאב וואלף טשקווער ור' יהודה לייבוש.
מוריו: ר' אברהם מדעמביץ, ר' מאיר מפרמישלאן, ר' משה טייטלבום (בעל "ישמח משה"), ר' צבי הירש הלר (בעל "טיב גיטין").
מתלמידיו: ר' חיים פרידלנדר (בעל "טל חיים"), ר' יוזפא גולדברגר ואדמו"ר רבי ישעיה שטיינר מקרסטיר.

רבי אהרן וזוגתו הרבו בתפילה, דמעות ותחינות לזכות בבנים תלמידי חכמים עוסקים בתורה ובמצוות ולאחר שאחדים מצדיקי הדור ברכו אותם שיזכו לבן שיאיר לעולם בחסידותו וצדקתו נולד בחודש אייר ה'תקנ"ח בעיירה אוהל (הונגריה) - ר' צבי הירש. במשך שנים הייתה אמו קמה בחצות הלילה, ממררת בבכי על צער השכינה ועל חורבן בית-המקדש ובדמעות שזלגו ללא הפוגה הייתה רוחצת את מצח בנה. בשנת ה'תקע"ו נפטר אביו ובגיל צעיר החל להתפרסם כעילוי. למד בשקידה רבה וידע בעל פה את כל 'חושן משפט' וה'קצות'.
בגין גזירת הגיוס הוחלף שם משפחתו מפרישמאן לפרידמן. נשא לאישה את בתו של רבי יצחק הכהן מהעיירה אוהל. לאחר הנישואים, פתחה הרבנית חנות לפרנסתם ברחוב שבו עדיין לא נמצאו חנויות של יהודים בכדי שלא להשיג גבול ור' צבי הירש החל ללמוד עם בחורים והקפיד לקחת רק בחורים שעדיין לא למדו אצל מלמד אחר. לימים אמר: 'מעולם לא השגתי גבול אחרים. חנותי נפתחה ברחוב שלא היו בו חנויות ולמדתי עם בחורים שלא למדו אצל מלמד. בשכר זה נעשיתי רב בליסקא שבה לא היה רב לפני ועתה נעשיתי אדמו"ר במקום שלא היה בו לפני'.
לאחר פטירת רבו המובהק - ר' משה טייטלבום, הפצירו בו ליטול את שרביט ההנהגה. בתחילה סירב אולם לאחר שנטל עצה מ-3 צדיקים, ביניהם ר' מאיר מפרמישלאן והרוז'ינר החל לכהן כאדמו"ר מליסקא. המוני חסידים ופשוטי עם באו לחזות בעבודת קודשו ושמו התפרסם כצדיק שגוזר והקב"ה מקיים את דבריו. אהב כל יהודי, לא נמנע מלקחת פדיונות אף מעשירים שאינם שומרי תורה ומצוות שערמו על שולחנו פדיונות בסכומים אדירים אולם כמעט שלא נהנה מהפדיונות במאומה ופיזר סכומים עצומים לאביונים ועניים. ביתו היה דל, ריצפת ביתו אדמה חשופה ואפילו קורות עץ לכסות את אדמת הבית לא נמצאו. זוגתו הרבנית הייתה טורחת ומבשלת מבוקר עד ערב להאכיל ולהשקות את האביונים הרבים והסביר כי עושה זאת בכדי שלא להרגיל את נכדיו להוציא הון על צרכי מותרות.
הלחין וחיבר ניגונים שהושרו בעת התפילות, מידי יום לימד שני שיעורים: לאחר התפילה כשהוא עטור בטלית ותפילין לימד דף גמרא אחד ליום לפי סדר הש"ס ובערבי שבתות וחגים וראשי חודשים לימד בענייני החג ממסכתות ביצה וחגיגה. בשיעור השני לאחר תפילת ערבית לימד פרק משניות על הסדר ומוסר מהספר 'חובת הלבבות'. מעט לפני פטירתו לימד לקבוצה מצומצמת מתלמידיו את 'שער הייחוד'.
לאחר שהקים חצר בליסקא ואלפי חסידים מרחבי אירופה הגיעו אליו, המשיך במנהגו לנסוע לצדיקים וגם לאחר שאיבד את כל רכושו בעסק כושל של קניית כרם, לא חדל מכך ובמסירות נפש היה יוצא למסעות ארוכים ולכל אורך המסעות נשמר שלא להזדקק לטובת אחרים. המראה של אדמו"ר מפורסם המתבטל בפני צדיקים חזר על עצמו בחצרות צדיקים כגון: אדמו"ר רבי אליעזר מדז'יקוב, אדמו''ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז, ר' יצחק אייזיק מקומארנא, ר' יצחק אייזיק מזידיטשוב ובצוואתו הזהיר לנכדיו: 'וגם אבקש לבני נ"י והם יצוו לבניהם אחריהם, שעל כל פנים פעם אחת בשנה ילכו אצל הצדיקים שבדורם ולהיות אצלם שבת או יום טוב ואם אפשר ביותר - בודאי מה טוב, כי עכשיו בדור הזה הוא עמוד גדול לתורה ולעבודה'.
פעל רבות להפצת מעיינות החסידות ובהשפעתו התרבו החסידים בהונגריה.
בשנת ה'תרל"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אך פרי תבואה: על התורה (ק1/ק2)
• הישר והטוב (ק)