רב המנונא סבא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

נולד בבבל (עירק).
מוזכר פעמים רבות בספר ה"זוהר" הקדוש וכמ"ש ברמ"ז פרשת בראשית דף ו' ועוד מקומות בחינתו הוא ע"ד בחינת משה רבינו קודם חטא העגל. בעת שנכלא בארמון המלך יחד עם חבריו, הקב"ה שלח את אליהו הנביא להצילו ולאחר שהוציאם והוליכם לבקעת אונו, הביא לפניהם לחם ומים היות ולא אכלו שלושה ימים ונישאר לצידו משך כל אותו יום.
בעת ששהה בבבל לא ידעו ולא הכירו בערכו. כאשר עלה לארץ ישראל עלו עמו 12 תלמידים שלמדו עמו בישיבה ורב המנונא סבא אמר להם כי הוא עולה לארץ על מנת להשיב את הפיקדון לבוראו.
התגורר בכפר סכנין, נהג לברך: "קב"ה יפקח עינוי [עיניו] עלך".

דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

טבריה: מכביש 77 (מכיוון טבריה עילית) - ברמזור הראשון, לאחר מטרים ספורים הכביש מתפצל לשני נתיבים, יש להיצמד לנתיב הימני לרחוב יהודה הנשיא ולהמשיך ישר עד לרמזור המהבהב לרחוב אלחדיף. רמזור ראשון להמשיך ישר עד הרמזור המהבהב לפנות ימינה לרחוב הירדן. בסוף רחוב הירדן לפנות שמאלה לרחוב ר' יהודה הלוי ולאחר כ – 200 מטר לפנות ימינה ושוב ימינה לרחוב ברנר,  לאחר כ – 300 מטר הציון בצד שמאל במעלה ההר.
מכביש 90 (מכיוון מגדל) - ברמזור להמשיך ישר לרחוב הירדן וכנ"ל.
מרחוב הבנים (מכיוון צמח) - ברמזור לפנות שמאלה לרחוב הירדן וכנ"ל 
(במקום גם ציוני  ר' הונא, ר' חזקיה, ר' חייא  ור' יהודה).

הר' חיים ויטאל מביא בשם האריז"ל בסוף שער הגלגולים: "ושם בהר ההוא אשר שם קוברים מתיהם אנשי טבריה ויש שם אכסדרה אחת בנויה בג' כותלים וקורין אותה העולם מערת ר' חייא ובניו. ודע, כי באותם החלונות שיש בכותל הצפוני, שם קבורים ר' חייא ויהודה וחזקיה בניו. ורב המנונא סבא הנזכר תמיד בספר הזוהר. ורב הונא ריש גלותא שהיה בזמן רבינו הקדוש והעלו ארונו למערת ר' חייא, כנזכר בתלמוד".