חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הרבנית חוה פרידמן
תאריך הילולא: י''ב תמוז מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
סדיגורה.
(באוהל טמונים גם בנה-הרוז'ינר, אדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה, ר' דוב בער מליאובה ור' שלמה מסדיגורה).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביה: ר' אברהם גוטמן מקאריסטשוב.
אמה: מלכה.
בעלה: ר' שלום שכנא מפרוהביטש.
בניה: ר' אברהם מפרוהביטש ["המלאך הקטן"], ר' בערניו ואדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין [הרוז'ינר].
בתה (היחידה): הרבנית חנה איטה (בעלה ר' יצחק מגארנוב).
אחיה: ר' אריה לייב מסדילקוב.
סבא: ר' נחום מטשרנוביל (מצד אמה).

בי"ז אדר נפטר בנה (ברעניו) בנערותו.
במהלך כל תקופת הריונה עם הרוז'ינר הסתגרה בחדר אליו לא נכנס איש מלבד הנערות שסייעו לה ואדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא אמר כי היא בבחינת "ארון הקודש" הנושאת בחיקה "ספר תורה".
בערב סוכות ה'תקס"ג נפטר בעלה ונטמן בעיר פרוהביטש ובי"ז אדר ה'תקע"ג נפטר בנה (ר' אברהם) ונטמן בסמוך לאביו.
בשנת ה'תר"ד סבלה מאוד מחולי השלשול במשך תקופה ארוכה והשיבה את נשמתה ליוצרה. לאחר קבורתה בנה (הרוז'ינר) אמר קדיש לפני הקבר וכאשר פסע שלוש פסיעות לאחור, נשאר על מקומו ואמר 'עד כאן גבול ארץ ישראל'.