חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הרבנית חוה פרידמן
תאריך הילולא: י''ב תמוז מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
סדיגורה.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביה: ר' אברהם גוטמן מקאריסטשוב.
אמה: הרבנית מלכה.
בעלה: ר' שלום שכנא מפרוהביטש.
בניה: ר' אברהם מפרוהביטש ["המלאך הקטן"], ר' בערניו ואדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין [הרוז'ינר].
בתה (היחידה): הרבנית חנה איטה (בעלה ר' יצחק מגארנוב).
אחיה: ר' אריה לייב מסדילקוב.
סבא: ר' צבי הירש (מצד אביה), אדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מצ'רנוביל בעל "מאור עיניים" (מצד אמה).
סבתא: הרבנית הילדה שרה (מצד אמה).

בצעירותה נשאה לר' שלום שכנא מפרוהביטש.
בי"ז אדר נפטר בנה (ברעניו) בנערותו.
במהלך כל תקופת הריונה עם הרוז'ינר הסתגרה בחדר אליו לא נכנס איש מלבד הנערות שסייעו לה ואדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל [ה"אוהב ישראל" מאפטא] אמר כי היא בבחינת "ארון הקודש" הנושאת בחיקה "ספר תורה". לאחר הלידה ביקש בעלה שתניק את הילד בעצמה ולא תמסור אותו למינקת.
בערב סוכות ה'תקס"ג נפטר בעלה ונטמן בעיירה פרוהביטש [פוהרבישצ'ה] (אוקראינה) ולאחר שבנה (ר' אברהם) נפטר בי"ז אדר ה'תקע"ג ונטמן בסמוך לאביו, נסעה אל אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא לקבל תנחומים על בנה שנפטר בדמי ימיו.
בשנת ה'תר"ד סבלה מאוד מחולי השלשול במשך תקופה ארוכה ו"האוהב ישראל" מאפטא אמר לה לא לצום בימי התעניות שבמהלך השנה.
בשנת ה'תר"ה השיבה את נשמתה ליוצרה ולאחר קבורתה בנה [הרוז'ינר] אמר קדיש לפני הקבר וכאשר פסע שלוש פסיעות לאחור, נשאר על מקומו ואמר 'עד כאן גבול ארץ ישראל'.