חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מסדיגורה
תאריך הילולא: י''ג תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
סדיגורה.
(באוהל טמונים גם אביו-אדמו"ר רבי אברהם יעקב [הראשון] פרדימן מסדיגורה, סבו-אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מרוז'ין, בנו-אדמו"ר רבי אהרן פרידמן מסדיגורה, ר' דוב בער פרידמן מליאובה, אדמו"ר רבי שלמה פרידמן מסדיגורה, הרבנית חוה פרידמן).
ציון בנו (משה מנחם מרדכי) הנמצא באוהל
אביו: אדמו"ר רבי אברהם יעקב [הראשון] מסדיגורה.
אמו: הרבנית מרים.
אשתו: הרבנית אסתר (בזיווג ראשון), הרבנית בת שבע (בזיווג שני).
בניו: מזיווג ראשון – אדמו"ר רבי אהרן מסדיגורה, משה מרדכי מנחם, אדמו"ר רבי שלום יוסף מסדיגורה-צ'רנוביץ. מזיווג שני – אדמו"ר רבי אברהם יעקב [השני] מסדיגורה, ר' דוד יהושע, ר' יהודה צבי, אדמו"ר רבי יצחק מרימנוב, אדמו"ר רבי שלמה חיים מסדיגורה (בעל "חיי שלמה").
בנותיו: מזיווג ראשון – חוה חיה (בעלה אדמו"ר רבי שלום יוסף פרידמן ממילניצא), צפורה פייגא (בעלה אדמו"ר רבי יצחק מרדכי שפירא מגוואדז'יץ). מזיווג שני – בלומא רייזל, מרים, רחל (בעלה אדמו"ר רבי שלמה פרידמן מצ'ורטקוב).
אחיו: אדמו"ר רבי יצחק מבויאן.
סבא: אדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין (מצד אביו), אדמו"ר רבי אהרן מקרלין פרלוב בעל "בית אהרן" (מצד אמו).
סבתא: הרבנית שרה (מצד אביו).

נולד בכ' שבט ה'תרי"ב בעיירה סדיגורה (אוקראינה).
בשנת ה'תרכ"ח נשא לאשה את בתו של בן דודו – אדמו"ר רבי יצחק פרידמן מבוהוש ולאחר פטירתה בשנת ה'תרמ"א נשא לאשה את דודתה של זוגתו הראשונה, בתו של אדמו"ר רבי שלום יוסף מסדיגורה.
בי"ג טבת ה'תרמ"ב נפטר בנו (משה מרדכי מנחם) בגיל 11 לערך.
לאחר פטירת אביו בי"א אלול ה'תרמ"ג מונה יחד עם אחיו רבי יצחק לכהן כאדמו"ר. בשנת ה'תרמ"ו נעשתה ביניהם חלוקת ירושה – החל לכהן כאדמו"ר השני מסדיגורה ואחיו עבר לכהן כאדמו"ר מבויאן.
בשנת ה'תרס"ז השיב את נשמתו ליוצרה.