חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רבי יוחנן הסנדלר
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
מירון: בכביש 866 נכנסים לישוב מירון כ – 500 מטר עד לציון רשב"י. פונים ימינה ומייד שמאלה וממשיכים כ – 200 מטר עד לציון
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikde
מורו: ר' עקיבא.

נולד באלכסנדריה (מצרים) בדור רביעי של התנאים ומיוחס לשושלת דוד המלך (תלמוד ירושלמי חגיגה ג' הלכה א').
לדעה אחת נקרא בכינוי 'אלכסנדרוני' על שם עיר הולדתו – אלכסנדריה אלא שבמשך השנים השתבש הכינוי ל'סנדלר', לדעה שנייה היה סנדלר במקצועו ולדעה שלישית היה נוקב מרגליות שתרגומם סנדלכון.
כאשר ר' עקיבא ישב בבית האסורים בקסריה והיו צריכין לשאול אותו שאלה הלכתית [בעניין דין חליצה] ולא הורשו לבוא אצלו, התחפש לרוכל והכריז על סחורתו בסמוך למקום מאסרו. בין הכרזותיו הבליע את שאלותיו לר' עקיבא בעניין השאלה ההלכתית ושמע את תשובתו של ר' עקיבא (תלמוד ירושלמי יבמות י"ב הלכה ו').
'ומעשה בר' אלעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר שהיו הולכים לנציבין [בבבל] אצל ר' יהודה בן בתירה ללמוד הימנו תורה, והגיעו לציידן [בגבול ארץ ישראל] וזכרו את ארץ ישראל. זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם, וקראו המקרא הזה – וירשתם אותם וישבתם בארצם. חזרו ובאו להם למקומם. אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה' (ספרי פרשת ראה פיסקה פ').
'רבי יוחנן הסנדלר אומר: כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים' (אבות ד'/י"א).
למרות שתאריך פטירתו אינו ידוע, יש העורכים הילולא בכ"ט תמוז.