חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הילולות הצדיקים לחודש - שבט
המקובל רבי עובדיה הדאיהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' שבט
אשר בן יעקב וזלפהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' שבט
רבי יחיאל מיכל גולדשלאקמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''א שבט
אדמו"ר רבי יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א שבט
המקובל נתן שפירא הירושלמימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: כ''א שבט
המקובל רבי יצחק שרים [השני]מקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א שבט
רבי רחמים מנחם מטרנימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א שבט
אדמו"ר רבי יחיאל מאיר ליפשיץ מגוסטיניןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''א שבט
הרבנית לאה שרעבימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א שבט
המקובל רבי יצחק חי בוכבזהמקום קבורה: לובתאריך הילולא: כ''א שבט
רבי ברוך דוד כהנאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א שבט
רבי שמואל לוריאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ב שבט
רבי מרדכי אריה הלוי הורוביץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ב שבט
אדמו"ר רבי מנחם מנדל [הלפרין] מורגנשטרן - השרף מקוצקמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ב שבט
הרבנית חיה מושקא שניאורסאהןמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ''ב שבט
רבי שלמה בולהמקום קבורה: יווןתאריך הילולא: כ''ב שבט
רבי שמעון אופנהייםמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ''ב שבט
רבי יהודה לייבוש לנדאמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ב שבט
המקובל רבי שמואל ברזאני אדונימקום קבורה: עיראקתאריך הילולא: כ''ג שבט
רבי משה קלירסמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ג שבט
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון