חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי משה קורדובירו - הרמ"ק
תאריך הילולא: כ''ג תמוז מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
אביו: ר' יעקב.
בנו: ר' גדליה.
מוריו: ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב ור' שלמה הלוי אלקבץ [גיסו].
מתלמידיו: המקובל רבי אברהם גלאנטי (בעל "ירח יקר"), ר' אליהו די ווידאש (בעל "ראשית חכמה"), ר' חיים ויטאל, ר' יצחק לוריא אשכנזי [האר"י הקדוש], המקובל רבי שלמה סאגיס.

נולד בשנת ה'רפ"ב בצפת (ישראל).
שם משפחתו 'קורדובירו' הינו על שם עיר המוצא של משפחתו – קרודובה (ספרד).
על אף העוני והדוחק הכלכלי שסבל בנעוריו שקד על לימוד התלמוד הבבלי, פוסקים ופילוסופיה ובגיל 18 נסמך להוראה על ידי מורו (ר' יעקב בירב).
נשא לאישה את בתו של ר' משה הלוי אלקבץ [אביו של בעל הפיוט "לכה דודי"].
בגיל 20 החל ללמוד עם ר' שלמה אלקבץ את תורת הנסתר ופעמים רבות יצא עמו לקברי תנאים באזור צפת ובדרכם שיננו והתעמקו בסודות התורה שלמדו. נהג להתבודד אחר חצות לילה ולהתאמץ בלימוד ספר 'הזוהר' היות והפריעו לו ללמוד וכאשר ההפרעות התגברו הזכיר שמות קודש והתפלל שהמפריעים יסולקו מעליו.
בגיל 26 סיים לכתוב את ספרו הראשון "פרדס רימונים". זכה לגילוי אליהו, כונה 'האשל הגדול' ועם זאת ניכר במידת ענוותנותו. ייסד בצפת בית מדרש ללימוד תורת הקבלה וטען כי מגיל 20 אפשר לעסוק בלימוד חכמת הנסתר וזו חובה המוטלת על כל אדם מישראל כפי כוחו על מנת שיוכל לעבוד את ה' עבודה נכונה כראוי וכיאות. כתב לעמלה מ – 30 חיבורים וכל המקובלים בדורו החשיבו את דבריו בענייני קבלה כמוסמכים ביותר. חיבר פיוט "לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה" וקבע תקנות והנהגות שונות.
גילה כי לאחר פטירתו התלמיד שיזכה לראות את עמוד האור ההולך לפני מיטתו יהיה לרב ומנהיג במקומו וכעבור חודשים ספורים בשנת ה'ש"ל השיב את נשמתו ליוצרה.
בעת הלוויה ר' יצחק לוריא אשכנזי [האר"י] אמר לנושאי המיטה כי עמוד האור ההולך לפני המיטה המשיך ונעצר במקום אחר ובו עליהם לכרות את הקבר ולא במקום בו נעצרו ופרסם כי לא היה בו חטא אלא הוא נפטר בעטיו של נחש.
לאחר פטירתו, גילה ר' חיים ויטאל כי הרוח של זכריה הנביא הייתה מגולגלת בו והמקובל מנחם עזריה [הרמ"ע מפאנו] שלח 1,000 זהובים לאלמנתו על מנת שתשאיל לו את כתב ידו "אור יקר" בכדי שיעתיקו ויביאו לדפוס.
מספריו:
•    אור יקר: פירוש על הזוהר
•    אור נערב (ק)
•    אילמה רבתי (ק)
•    זבחי שלמים (ק)
•    ספר גירושין (ק)
•    עבודה תמה
•    עסיס רמונים (ק)
•    פלח הרימון
•    פרדס רמונים (ק)
•    שיעור קומה: מבוא לפירוש האידרות (ק)
•    תומר דבורה: מוסר ויראת שמים (ק)
•    תפילה למשה: סידור עם ביאור כוונות התפילה (ק1/ק2)