חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי דוד שלמה אייבשיץ
תאריך הילולא: כ''ב חשון מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' ירחמיאל.
מוריו: אדמו"ר רבי זאב וואלף מצ'רני-אוסטראה, ר' יחיאל מיכל רבינוביץ [המגיד מזלוטשוב], אדמו"ר רבי משולם פייבוש הלוי הלר מזברז' (בעל "יושר דברי אמת"), ר' עוזיאל מייזלש מריטשוואל (בעל "תפארת עוזיאל").
מתלמידיו: ר' אברהם דוד וואהרמן מבוצ'אטש (בעל "אשל אברהם"), ר' אריה לייב מרגליות.

נולד בשנת ה'תקט"ו לערך בעיירה יז'ייז'אני (אוקראינה).
מילדותו שקד על לימוד התורה והתפרסם כעילוי.
נשא לאישה את בתו של ר' יחיאל מיכל מרגליות [אב"ד לשקוביץ–אולאשקובצה], נסמך על שולחן חותנו וערך את כתבי ר' אברהם אבוש מרגליות [אביו של ר' יחיאל מיכל] על מנת להכינם לדפוס.
בגיל 25 מונה לראש ישיבה בעיר נדבורנה (אוקראינה) ובגיל 27 חיבר את ספרו "משוש כל המתאבלים". ערך תעניות וסיגופים, התעמק בלימוד תורת הנסתר, כתב חידושים על התלמוד והתפרסם כבקי בכל התורה.
נבחר לרב הקהילה בעיירה חורוסטקוב (אוקראינה), דאג להקמת בית קברות עבור הקהילה ועמד בראשות "חבורה קדושה" שפיקחה על ענייני העיירה. לאחר כ – 11 שנים בהן כיהן כרב הקהילה היהודית בכפר בודאניב (אוקראינה) עבר לכהן כרב וראב"ד [ראש אב בית דין] בעיר סורוקה (מולדובה), ייסד את הישיבה הראשונה במחוז בסרביה שהיה תחת שלטון רומניה, החל להפיץ את תורת החסידות ועל שמה מכונה "הרב מסורוקה".
בבית הדין היו שני חדרים ובעת שהגיעו אליו בעלי דין ישב עם חברי בית הדין בחדר אחד ובעלי הדין נותרו בחדר השני על מנת שיפסוק את הדין ללא משוא פנים. זכה לגילוי אליהו הנביא, נדד בין העיירות ורבים הגיעו לבתי הכנסת לשמוע את דרשותיו. התנגד בתוקף לתנועת ההשכלה, כתב הגהות על ה"שולחן ערוך" וחיבר תפילה לעצירת מגיפה.
החליט לעלות לארץ ישראל ובהגיעו לרומניה מונה לאב"ד [אב בית דין] בעיר יאסי (רומניה).
בשנת ה'תקס"ח/ט הגיע לארץ ישראל והתיישב בצפת. השתדל להסתיר את זהותו ולפרנסתו שימש כמלמד. בבית המדרש התיישב במקום העניים ופשוטי העם, שקד על סיום כתיבת ספרו "לבושי שרד" ושלח לתלמידו (ר' אריה לייב מרגליות) להדפיסו במוהילב (בלארוס) אך ביקש לא לפרסם את שמו.
בשנת ה'תקע"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אשד הנחלים (ק)
•    בגדי שרד (ק)
•    טיב גיטין: על מסכת גיטין
•    כד הקמח (ק)
•    לבושי שרד (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5)
•    מגילת סתרים (ק)
•    מי מנוחות
•    משוש כל המתאבלים: על איכה (ק)
•    נאות דשא: שו"ת (ק1/ק2)
•    ערבי נחל: על התורה (ק1/ק2)