חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי דוד שלמה אייבשיץ
תאריך הילולא: כ''ב חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

צפת: בית החיים העתיק.
(בסמוך הציונים של: ר' אבר
הם גלנטי, ר' אברהם דוב מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, ר' אלעזר רוקח,  ר' אריה יהודא ליב, ר' אריה לייב בעל הייסורים,  רדב"ז, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, הרידב"ז, הרמ"ק, חנה ושבעת בניה, ר' חיים מטשרנוביץ, ר' יהושע בן חנניה, ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב, ר' יצחק מטולטשין, ר' משה אלשיך, ר' משה חאגיז, ר' עמרם חסידא,  ר' שלמה אלקבץ)
.

אביו: ר' ירחמיאל.
מוריו: ר' זאב וואלף ור' משולם פייבוש מז'בריז.
מתלמידיו: ר' אריה ליבוש.

נודע כחריף ובקי בכל התורה. כיהן כאב"ד בעיר יאסי ובסורוקה (סרביה), בבית דינו היו שני חדרים ובעת שהגיעו אליו בעלי דין ישב עם בית דינו בחדר אחד ובעלי הדין בחדר השני על מנת שיפסוק את הדין ללא משוא פנים. נדד בין העיירות ורבים הגיעו לבתי הכנסת לשמוע את דרשותיו.
בשנת ה'תקס"ט עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת.
בשנת ה'תקע"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אשד הנחלים (ק)
• בגדי שרד (ק)
• טיב גיטין
• כד הקמח (ק)
• לבושי שרד: על אורח חיים ויורה דעה (ק)
• מגילת סתרים (ק)
• משוש כל המתאבלים: על איכה
• נאות דשא: שו"ת (ק1/ק2)
• ערבי
נחל: על התורה (ק1/ק2)