חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אריה יהודה לייב הלוי סגל מוולוצ'יסק
תאריך הילולא: כ''ז ניסן מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
צפת: בית החיים העתיק.
מרחוב האר"י יש לרדת במדרגות ולהמשיך ישר לכיוון ציון האר"י. לפנות שמאלה ולהמשיך עד לציון במערה שבצד ימין.
(בסמוך הציונים של בנו-ר' פינחס זאב וזוגתו, בנו-ר' חיים אורי פייביש, רבי אברהם דוב אוירבוך מאוורוטש, רבי אלעזר אזכרי, אדמו"ר רבי בנימין זאב וולף טרסטינצקי מבאלטה, הרדב"ז, רבי דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הרידב"ז, הרמ"ק, רבי חיים טורר מטשרנוביץ, רבי חיים סתהון, רבי יוסף קארו, רבי יעקב דוב בעריש, רבי יצחק מטולטשין, רבי משה אלשיך, אדמו"ר רבי משה האגר מראדוביץ, רבי משה מטראני, רבי שלמה הלוי אלקבץ, רבי שמעון מקרימנטשוק).
ציון בנו (ר' חיים אורי פייביש) הנמצא בסמוך. נפטר: י"א תשרי ה'תר"י
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikde
אביו: ר' שלום.
אשתו: הרבנית שרה (בזיווג ראשון), מרת סימציא (בזיווג שני).
בניו: ר' חיים אורי פייביש, ר' יוסף יוסקא, ר' פינחס זאב, ר' שלום.
בנותיו: הרבנית ברכה (בעלה ר' צבי הירש הלוי הורוויץ), הרבנית גישא (בעלה ר' דוד קאפיל הלוי הורוויץ), הרבנית רבקה (בעלה ר' ישעיה לייב רבינוביץ').
אחיו: ר' ישעיה מזברז'.
מורו: רבי דוב בער [המגיד ממעזריטש].

נולד בשנת ה'ת"ק לערך בעיר זברז' (אוקראינה) צאצא לר' ישעיהו הלוי הורוביץ [השל"ה הקדוש] בן אחר בן.
מילדותו שקד על לימוד התורה ועל אף שהתפרסם כגאון ניכר בענוותנותו.
נשא לאישה את בתו של ר' יוסף יוסקא מאליק [אוליקה] (אוקראינה) ובזיווג שני נשא לאישה את אמו של המלבי"ם לאחר שהתאלמנה.
כיהן כרב העיירה וולוצ'יסק (אוקראינה).
השיא את בנו (ר' פינחס זאב) עם מרת מרים [בתו של ר' נחמן מברסלב] ואת בתו (ברכה) עם בנו של ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ [החוזה מלובלין] (ר' צבי הרשל).
היות ולעת זקנתו לא הספיק לו השכר שהקהילה שילמה לו לפרנסת בני ביתו החליטה זוגתו למכור טבק בשוק המקומי. באחד הימים עבר קצין בצבא ולאחר שרכש מן הטבק שבדוכנה ביקש שתשמור על שתי תיבות עד שישוב לקחתם כעבור שעה, אולם חלפו שבועות והקצין לא שב על כן פתחו את התיבות וגילו שהן מלאות דינרי זהב. החליט להגשים את שאיפתו לעלות לארץ ישראל, נסע לאוסטרוה (אוקראינה) להיפרד מר' פינחס שפירא מקוריץ וביקשו שילמד במקומו את כל השיעורים שהיה רגיל ללמוד כל יום כל זמן שיהיה בדרך. במהלך מסעו הגיע לרומניה בשנת ה'תקנ"ב ובמשך כשנתיים כיהן כרב ואב"ד [אב בית דין] בעיר יאסי. בשנת ה'תקנ"ה העניק הסכמה לספר "עמוד העבודה" לר' ברוך מקוסוב ובהסכמה שהעניק לספר "כד הקמח" לר' דוד שלמה אייבשיץ חתם "העולה לארץ ישראל". טרם עזב את יאסי ביקשו אנשי הקהילה שישאיר את בנו (ר' יוסף יוסקא) למלא את מקומו כרב הקהילה ולשאלת בניו שהגיעו להיפרד ממנו כיצד יוכלו להגיע אליו ולבקש שיתפלל עליהם השיב, שיכתבו לר' יוסף יוסקא [בנו] והוא יודיע לו על מנת שיתפלל עליהם בארץ הקדושה גם לאחר 120 שנה.
בקיץ ה'תקס"ה הגיע לארץ ישראל יחד עם בניו (ר' חיים אורי פייביש ור' פינחס זאב) והתגורר בצפת.
בט' שבט ה'תקס"ז נפטר בנו (ר' יוסף יוסקא) ונטמן בעיר יאסי ברומניה.
טרם פטירתו ציווה לא לכתוב תארים על מצבתו מלבד 'אוהב תורה' וביום שלישי שנת ה'תקע"ג השיב את נשמתו ליוצרה.