חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי מרדכי רוקח מבילגוריי
תאריך הילולא: כ''ה חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: שדרות אליעזר קפלן. בבית החיים העתיק, ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90 מהכניסה שבאמצע החומה יש לעלות בשביל ולאחר כ – 90 מטר נמצא הציון משמאל לשביל
(בסמוך ציוני אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופטשיניץ, אדמו"ר רבי יהודה הורוויץ מסטוטשין, אדמו"ר רבי יוחנן מסטולין קרלין, אדמו"ר רבי יעקב דוד ברוך מווארקא, אדמו"ר רבי יצחק קאליש מאמשינאו, ר' אברהם אביחצירא, ר' חיים אבואלעפיא, ר' מנחם מענדל מוויטבסק, ר' מנחם מענדיל מפארימשלאן, ר' נחמן מהאראדענקא, ר' שלמה הכהן, ר' שמחה בונם).

אביו: אדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלזא [מהרי"ד].
אמו: הרבנית חיה דבורה.
אשתו: הרבנית שבע (בזיווג ראשון), הרבנית מרים (בזיווג שני).
בנו: מזיווג שני - אדמו"ר רבי יששכר דב מבעלזא.
בנותיו: מזיווג ראשון - אלטע בת ציון ורבקה מרים.
אחיו: אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא (אח חורג). ר' יהושע מיארסלוב ור' שלום מאפטא.
אחותו: הרבנית העניא (בעלה בזיווג ראשון: אדמו"ר רבי ברוך הגר מסרט-ויז'ניץ ובזיווג שני: ר' נפתלי פרלוב מתל אביב).
סבא: אדמו"ר רבי יהושע (מצד אביו), אדמו"ר רבי אברהם שמואל הלוי מברזנה (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תרס"ב בעיר בעלזא (אוקראינה).
אביו ציווה להציב את עריסתו בחדר הספרים שלו בו שקד יומם ולילה על לימוד התורה וכאשר גדל אביו נהג לשאול אותו קושיה סבוכה לאחר שקרא "קריאת שמע שעל המיטה" ובבוקר היה עליו לתרץ את הקושיה. נודע כבעל כושר זכרון מופלא, בגיל 12 ניכר בבקיאותו המדהימה בתורה והחל לכתוב חידושי תורה.
בחורף ה'תרפ"ב נשא לאישה את בתו של אדמו"ר רבי משה אהרן רבינוביץ מקוברין. בגיל 25 החל לכהן כאב"ד [אב בית דין] בילגוריי (פולין). בשנת ה'תרפ"ח נולדה להם בת (אלטע בת ציון) אולם בשנת ה'תרצ"א נפטרה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה שלח את אשתו שהייתה בעלת אזרחות רוסית יחד עם בתם לבית אביה בקוברין ושתיהן נרצחו על ידי הנאצים. החל לנדוד ממקום למקום עד שהצטרף אל אחיו (אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא) ששהה כפליט בפרמישלן. לאחר שהוברחו מגטו בוכניה על ידי קצין הונגרי לשעבר תמורת ממון רב, הגיעו בט"ו אייר ה'תש"ג להונגריה ושהו בבודפשט עד כ"ד טבת ה'תש"ד. כאשר נודע להם שהגסטאפו עוקב אחריהם ודורש מממשלת הונגריה את החזרתם לידי השלטונות הגרמניים שוב הוברחו ויחד עם אחיו עלה לארץ ישראל.
בט' שבט ה'תש"ד הגיע לארץ ישראל חסר כל, התיישב בתל אביב והחל יחד עם אחיו לשקם את חצר חסידות בעלזא. ייסד את החדר החסידי הראשון בתל אביב ברחוב אחד העם וכיהן כנשיא מוסדות החינוך של חסידות בעלזא בתל אביב ובירושלים.
לאחר שנודע לו כי אשתו ובתו נרצחו ביקש על פי ציווי אחיו 'היתר מאה רבנים' ובו' ניסן ה'תש"ז נשא לאישה את בתו של ר' צבי גליק מסאטמר.
בח' שבט ה'תש"ח נולד בנם היחיד - אדמו"ר רבי יששכר דב מבעלזא.
בקיץ ה'תש"ט יצא לאנגליה, בלגיה, צרפת ושווייץ על מנת לחזק את ריכוזי חסידי בעלזא שהחלו להשתקם לאחר השואה אולם לאחר שאביו נגלה אליו בחלום והורה לו לשוב לירושלים הגיע לאיטליה ולפני יום הכיפורים ה'תש"י שב לארץ ישראל.
בשמיני עצרת הובהל לבית הרפואה ועבר ניתוח קשה אולם כעבור כחודש השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• פרשת מרדכי