חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי אברהם אביש הלוי קנר מטשחויב-חיפה
תאריך הילולא: כ''ט חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:
טבריה: שדרות אליעזר קפלן.
בית החיים העתיק ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90
מהכניסה שבאמצע החומה יש לעלות בשביל ולאחר כ – 90 מטר נמצא הציון משמאל לשביל
(בסמוך ציוני זוגתו-הרבנית מלכה, אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ, אדמו"ר רבי אליעזר הורוביץ ממעליץ-טרנוב, אדמו"ר רבי אלעזר הכהן יאלעס מסאמבור-מונטריאול, אדמו"ר רבי חיים דוב הלפרין מוואסלוי, אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא [מייער] טייטלבוים מסאסוב, אדמו"ר רבי יהודה הורוויץ מסטוטשין-ארה"ב, אדמו"ר רבי יעקב דוד ברוך קאליש מפלניצה-וורקא-ניו יורק, רבי יעקב יושע העשל בוימינגר, אדמו"ר רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין, אדמו"ר רבי יצחק פרידמן מהוסיאטין, אדמו"ר רבי יצחק קאליש מאמשינוב-ארה"ב, אדמו"ר רבי יצחק שפירא-קטן מטיסמניץ-בורו פארק, אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין, אדמו"ר רבי מנחם מנדל רובין ממוזשאי-ניו יורק, אדמו"ר רבי מרדכי לייפר מבישטינא, אדמו"ר רבי מרדכי רוקח מבילגוריי, אדמו"ר רבי משה מרדכי העשיל מקופיטשניץ, רבי משה קלירס).
ציון זוגתו הנמצא לצידו. נפטרה: ג' תשרי ה'תשמ"ג
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
אביו: אדמו"ר רבי יעקב שמשון מצ'כוב-קלויזנבורג.
אמו: הרבנית חיה חנה.
אשתו: הרבנית מלכה.
בניו: אדמו"ר רבי חיים יוסף משה, מאיר, פנחס יוסף.
בנותיו: אסתר מינדל, הרבנית יפה מרים שיינדל (בעלה אדמו"ר רבי יעקב יצחק רבינוביץ מביאלה-רמת אהרן), צפורה לאה פיגא.
אחיו: ר' ברוך, אדמו"ר רבי חיים משינובה-ארה"ב, יחזקאל, ר' פנחס יוסף.
אחיותיו: יוטא רחל (בעלה יוסף דובר הלוי יונגרייז), הרבנית מרים יוכבד (בעלה אדמו"ר רבי יעקב אלימלך פאנעט מדעש), הרבנית צפורה (בעלה אדמו"ר רבי אלעזר הכהן יאלעס מסאמבור-מונטריאול), שוש (בעלה ר' חיים מנחם מנדל פאנעט מדעש), הרבנית שיינדל ליפשה (בעלה בזיווג ראשון – ר' אשר אנשיל אשכנזי, בזיווג שני – אדמו"ר רבי שמואל אליהו הלוי אפשטיין מניישטאט-ניו יורק), הרבנית שרה דבורה (בעלה אדמו"ר רבי יעקב יוסף שלמה הלפרין מוואסלוי-גלץ).
סבא: ר' משה (מצד אביו), אדמו"ר רבי משה הלברשטאם משינובה-צאנז (מצד אמו).
סבתא: לאה (מצד אביו), הרבנית אסתר מינדל (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תרנ"ד.
נשא לאישה את בתם של הרבנית פייגא ואדמו"ר רבי מרדכי יוסף משה מוסקוביץ משאץ-סוליצה-בוטושאן.
בשנת ה'תרפ"ט הוכתר כאדמו"ר בעיר בוטושאן (רומניה) ועבר לגור בעיר יאשי (רומניה).
בשנת ה'תרצ"ט נפטרה אמו.
בפרוץ מלחמת העולם השנייה נשאר בביתו ברומניה וניצל בנס מפרעות יאשי.
בז' סיון ה'תש"ב נפטר אביו בעיר קלויזנבורג (רומניה).
בט"ז אב ה'תש"ד בתו (צפורה לאה פיגא) יצאה באוניית המעפילים "מפקורה" לארץ ישראל אך האוניה הוטבעה בים השחור על ידי הנאצים. שתי אחיותיו – יוטא רחל ובעלה יוסף דובר הלוי יונגרייז והרבנית מרים יוכבד ובעלה אדמו"ר רבי יעקב אלימלך פאנעט מדעש נרצחו בשואה.
לאחר המלחמה עלה לארץ ישראל באוניית המעפילים "מדינת היהודים" אשר נתפסה על ידי הבריטים. סירב לעזוב את היהודים שעלו עמו למרות שהבריטים רצו להשאירו בארץ, הפליג עם האוניה לקפריסין כשהוא נושא עמו ספר תורה ובקפריסין ארגן חיים קהילתיים ליושבי מחנה המעצר. לאחר שחרורו הגיע לארץ ישראל והתיישב ברחוב הירדן [שכונת חליסה] בחיפה. הקים בית מדרש, אדמו"רים רבים נהגו לבקרו וביתו היה פתוח לפליטי מלחמת העולם השנייה וליתומים.
בשנת ה'תשמ"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אהל קדושים