חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי יעקב דוד ברוך קאליש מפלניצה-וורקא-ניו יורק
תאריך הילולא: י''ב שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysd
טבריה: שדרות אליעזר קפלן.
בית החיים העתיק ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90
מהכניסה שבאמצע החומה להמשיך ישר במעלה השביל כ – 5 מטר עד לציון בצד ימין.
(בסמוך ציוני אדמו"ר רבי אברהם אביש הלוי קנר מטשחויב-חיפה, אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ, אדמו"ר רבי אליעזר הורוביץ ממעליץ-טרנוב, אדמו"ר רבי אלעזר הכהן יאלעס מסאמבור-מונטריאול, אדמו"ר רבי חיים דוב הלפרין מוואסלוי, אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא [מייער] טייטלבוים מסאסוב, אדמו"ר רבי יהודה הורוויץ מסטוטשין-ארה"ב, רבי יעקב יושע העשל בוימינגר, אדמו"ר רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין, אדמו"ר רבי יצחק פרידמן מהוסיאטין, אדמו"ר רבי יצחק קאליש מאמשינוב-ארה"ב, אדמו"ר רבי יצחק שפירא-קטן מטיסמניץ-בורו פארק, רבי ישעיה ראובן קלינגר, אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין, אדמו"ר רבי מנחם מנדל רובין ממוזשאי-ניו יורק, אדמו"ר רבי מרדכי לייפר מבישטינא, אדמו"ר רבי מרדכי רוקח מבילגוריי, אדמו"ר רבי משה מרדכי העשיל מקופיטשניץ, רבי משה קלירס).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
אביו: אדמו"ר רבי אברהם משה מפלניצה.
אמו: הרבנית מרים רוזה.
אשתו: הרבנית טובה ליבא.
בניו: יצחק בונים ומנדל.
בתו: שושנה [רוזה].
אחיו: אליהו, מנדל, אדמו"ר רבי שמחה בונים מפלניצה, שמעון.
אחיותיו: איטה [יוטא] רחל (בעלה אליהו צ'אפניק), חוה שרה (ר' פנחס ברגר) וצפורה.
סבא: אדמו"ר רבי שמחה בונם מוורקא-אוטבוצק (מצד אביו), ר' משה טביה גרודיצקי (מצד אמו).
סבתא: הרבנית רוחמה חיה גולדה (מצד אביו).

נולד בכ' אלול ה'תרס"ה בשכונת פלניצה ברובע ואוור שבעיר ורשה (פולין).
נשא לאישה את בתם של רחל ור' יעקב מנחם מנדל מורגנשטרן.
לאחר פטירת אביו בב' אלול ה'תרצ"ח החל לכהן כאדמו"ר מפלניצה-ווארקא.
אחיו (אדמו"ר רבי שמחה בונים מפלניצה) נרצח בשואה וביום הכפורים ה'ת"ש נרצח חותנו ששימש כרב העיירה ונגרוב (פולין).
במהלך מלחמת העולם השנייה הצליח להימלט ללונדון (אנגליה) והיגר לארה"ב.
בכ"ז אלול ה'תשל"ג נפטרה זוגתו.
בשנת ה'תשמ"ג השיב את נשמתו ליוצרה.