חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הילולות הצדיקים לחודש - אייר
רבי אליהו קלאצקיןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז אייר
רבי אריה מרדכי רבינוביץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז אייר
אדמו"ר רבי דוד רוקח מלובאטשובמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י''ח אייר
רבי יצחקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח אייר
התנא רבי שמעון בר יוחאי - רשב"ימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח אייר
רבי חנניה הכהןמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ח אייר
הרבנית שרה כדורימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח אייר
רבי שלום בוזאגלומקום קבורה: אנגליהתאריך הילולא: י''ח אייר
רבי משה איסרליש - הרמ"אמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ח אייר
רבי דוד בוסידאןמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ח אייר
רבי מאיר - המהר"ם מרוטנבורגמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: י''ט אייר
רבי שמואל אביחציראמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ט אייר
רבי מנחם מענדל טארים מרימנובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ט אייר
רבי עזרא עטיאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט אייר
המקובל רבי אברהם חיים פינסומקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט אייר
אדמו"ר רבי יחיאל גרטנר מבריסל-טורונטומקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט אייר
אדמו"ר רבי משה שמואל רוטנברג מקוסוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' אייר
רבי נחום אשמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ' אייר
הראשון לציון רבי חיים אברהם גאגיןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' אייר
המקובל אליהו אלעג'מימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' אייר
המקובל יוסף וולטוך מזלוטשוב - ''המטאטא הקדוש''מקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' אייר
המגיד מטשרנוביל - רבי מרדכי טוורסקימקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ' אייר
אדמו"ר רבי שלום צוקרמן מראשקובמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ''א אייר
רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי - הסבא קדישאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ב אייר
אדמו"ר רבי מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטיןמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ב אייר
רבי נתן הכהן שולאלמקום קבורה: מצריםתאריך הילולא: כ''ד אייר
רבי חזקיה אהרן חיים פינקרלימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: כ''ד אייר
אדמו"ר רבי יהושע אשר רבינוביץ [הראשון] מפוריסובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ה אייר
רבי חיים חורימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה אייר
רבי בנימין עוזר הכהןמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ה אייר
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון