חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הילולות הצדיקים לחודש - תמוז
רבי אלישעמקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: ט''ו תמוז
אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז תמוז
אדמו"ר רבי זאב זינגערמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ט''ז תמוז
רבי מרדכי לייב וינקלר ממאד - רמ"למקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ז תמוז
אדמו"ר רבי אברהם פינחס ספרד מאוסטראה-קינייבמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י''ז תמוז
רבי יהודה בן אשרמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: י''ז תמוז
רבי מולא אבא גולמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז תמוז
רבי שמשון אלטמןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ז תמוז
אדמו"ר רבי יעקב אריה גוטרמן מרדזימיןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ח תמוז
רבי יוסף קאפחמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח תמוז
המקובל רפאל מסעוד אבן מוחאמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ח תמוז
רבי משה דוד אשכנזימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח תמוז
הרבנית רחל חזןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח תמוז
המגיד מסלונים – רבי יהודה ליב הלוי אדלמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ח תמוז
רבי אברהם משכיל לאיתןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ח תמוז
אדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מנארולמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח תמוז
רבי אהרן שמואל קיידנובר - מהרש"קמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ט תמוז
רבי בן ציון אבא שאולמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט תמוז
רבי חזקיהו אליעזר יהודה פינקלמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט תמוז
רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוגמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט תמוז
רבי יונה שטנצלמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט תמוז
אדמו"ר רבי הלל ליכטנשטיין מקרסנאמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ' תמוז
רבי הלל דילאטורי הכהןמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: כ' תמוז
רבי נתן נטע הנוברמקום קבורה: צ'כיהתאריך הילולא: כ' תמוז
רבי מנחם מנדל אוירבךמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ' תמוז
אדמו"ר רבי משה יהודה לייב טברסקי מטריסק-חלםמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ' תמוז
רבי תנחום ירושלמימקום קבורה: מצריםתאריך הילולא: כ''א תמוז
אדמו"ר רבי לוי יצחק לייפער מנדבורנא-אראד-חיפהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א תמוז
רבי אליהו אשכנזי לואנץ - בעל שם מוורמייזאמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: כ''א תמוז
אדמו"ר רבי אברהם מתתיהו פרידמאן - הצדיק משטפנשטמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א תמוז
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון