חברי MyTzadikהרשמה חינם!
תוצאות חיפוש: בלארוס
רבי חיים חזןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: לא ידוע
אדמו"ר רבי יהודה לייב שניאורסהאן - המהרי"למקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ג' חשון
רבי נפתלי צבי טראפמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ג' תשרי
רבי שמחה זליג ריגר מבריסקמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ד' חשון
רבי יהושע אייזיק שפירא חריףמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ד' טבת
רבי חיים שניאור זלמן שניאורסאהן - הרחש"זמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ד' טבת
רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יקמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ד' אייר
רבי צבימקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ז' טבת
אדמו"ר רבי נח יפה מלכוביץמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ח' תשרי
רבי מנחם נחום קפלן מהרודנאמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ח' חשון
רבי שמעון יהודה הכהן שקופמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ט' חשון
רבי מאיר מארים שאפיטמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י' חשון
רבי אשר ענזילמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''א אדר א'
אדמו"ר רבי אברהם וינברג [הראשון] מסלוניםמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''א חשון
רבי אריה לייב קצנלנבוגןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ב אב
רבי אליהו ברוך קמאימקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ב תמוז
רבי מנחם אליעזר גינשטלינג ממינסקמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ג טבת
אדמו"ר רבי מרדכי יפה מלכוביץמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ג שבט
רבי חיים מוולוז'יןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ד סיון
המקובל אלכסנדר זיסקינד מהרודנאמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ח אדר ב'
רבי אברהם משכיל לאיתןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ח תמוז
המגיד מסלונים – רבי יהודה ליב הלוי אדלמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ח תמוז
רבי אהרן הגדול מקארליןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ט ניסן
אדמו"ר רבי נחמיה יחיאל רבינוביץ' מביחובמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ט תשרי
רבי משה סוקולובסקימקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ט טבת
רבי יעקב מאיר פאדוואמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: כ''א כסלו
רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטייןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: כ''ב אדר ב'
רבי משה מידנר-מישקיןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: כ''ג חשון
רבי ישראל מאיר הכהן - החפץ חייםמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: כ''ד אלול
אדמו"ר רבי אשר [הראשון] מסטוליןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: כ''ו תשרי
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון