חברי MyTzadikהרשמה חינם!
תוצאות חיפוש: ספרד
רבי דוד אבן יחייאמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: תשרי
רבי ברוך אלבאליה מקורדובהמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי יצחק אלבאליהמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: ניסן
רבי מנחם בן זרחמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: אב
רבי ישראל הישראלימקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: חשון
רבי יצחק דמן עכומקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי שמואל הסרדימקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
המקובל יוסף גיקיטיליאמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי משה בן חנוךמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי יום טוב בן אסבילי - הריטב"אמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי דוד אבודרהםמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי יצחק אבן גיאת - ריצ"גמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי שלמה בן אברהם בן אדרת - הרשב"אמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי ישועה הלוימקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי יוסף אלבומקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
המקובל רבי יצחק הכהןמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
המקובל רבי יעקב הכהןמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבי ישראל אנקאוהמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: לא ידוע
רבינו מאיר הכהן מנרבונאמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: ח' חשון
רבי נסים - הר"ןמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: ט' שבט
רבי אשר בן יחיאל - הרא"שמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: ט' חשון
רבי יצחק אלפסי - הרי"ףמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: י' אייר
רבי יהודה בן אשרמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: י''ז תמוז
רבי יונה החסיד מגירונדימקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: כ''ח חשון
רבי יוסף הלוי אבן מיגאשמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: ל' ניסן
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון