חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי יעקב שאלתיאל ניניו
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikd
אביו: ר' יהודה.
אמו: לונה.
אשתו: מרת אסתר שרה.
בניו: ר' אבא ור' מאיר.
בתו: בלהה (בעלה ר' אהרן בכור אלחדיף).
סבא: ר' יעקב בעל "קהלת יעקב" (מצד אביו).
מוריו: ר' אברהם בכר דוד, ר' חיים שלמה פינסו, ר' משה רולו.

נולד בשנת ה'תק"ס בירושלים (ישראל) ונקרא על שם סבו 'יעקב' [צאצא למהר"ם חביב].
מילדותו הסתופף בישיבת "בית א-ל", הדיר שינה מעיניו ושקד על לימוד התורה יומם ולילה.
בעקבות המצב הכלכלי הקשה בירושלים עבר להתגורר בטבריה ונשא לאשה את בתו של ר' חיים שמואל הכהן קונוורטי ["הסניור"]. נסמך על שולחן חותנו ושקד על לימוד התורה בישיבת "מדרש שמואל". בשנת ה'תקצ"ג יצא בשליחות לעיר איזמיר (טורקיה).
בל"ג בעומר שנת ה'תקצ"ד עלה למירון להשתתף בהילולא של רשב"י [רבי שמעון בר יוחאי] ונותר ללון בצפת אולם 3 ימים לפני חג שבועות הודיעו לו בחלום על הפרעות העתידות להתרחש ועל כן שב מיד לטבריה וניצל מהפרעות שהתחוללו בצפת יום לאחר חג שבועות.
קיבל מר' עמרם רוזנבאום-חסידא סידור הכתוב בכתב ידו של הרש"ש [שר' משה סופר העניק לו טרם עלייתו לארץ ישראל]. בכ"ד טבת ה'תקצ"ז התפלל מתוך הסידור בבית המדרש של קהילת האשכנזים בצפת וכאשר החלה רעידת האדמה הניח ידיו על ראשו ואמר "שמע ישראל...", כאשר פקח את עיניו הבחין כי מנפילת גג וקירות בית הכנסת כולם מתו והוא נותר היחיד בחיים מכל המתפללים.
בשנת ה'תקצ"ט שהה בירושלים ונדבק במגיפה שהשתוללה בעיר.
בשנת ה'ת"ר יצא יחד עם חותנו (ר' חיים שמואל הכהן קונוורטי) בשליחות לארצות אירופה ואפריקה לאסוף כספים לשיקום העיר טבריה ובית הכנסת אולם כעבור זמן המשיך לבד בשליחות ור' חיים שמואל הכהן קונוורטי שב לטבריה על מנת להתחיל בשיקום ובבניה. במהלך כל המסע המשיך לשקוד על לימוד התורה וכאשר התנפלו שודדים על השיירה שלו כל רכושו נעלם מעיניהם ולא נטלו ממנו דבר. היות ובתלמוד בבלי מסכת שבת נאמר כי מי שנעשה לו נס צריך שיעשה איזה תיקון לצורך הרבים, החליט לזכות את הרבים ולכתוב את ספרו "אמת ליעקב". הגיע לעיר טריאסטה (איטליה) ולאחר שהגביר ר' יצחק גוויטע תרם סכום עתק עבור השלמת בנין בית הכנסת שב בשנת ה'תר"ו לטבריה.
בשנת ה'תר"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
בהתאם לבקשתו לא נכתבו פרטים על מצבתו והסימן היחיד שזוגתו שנפטרה בכ' סיון ה'תרמ"ב טמונה משמאלו.
מספריו:
•    אמת ליעקב (ק)
•    זרע יעקב (ק)
•    שפת אמת: שו"ת וחידושים בקבלה