חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי מנחם מנדל מפרמישלאן
תאריך הילולא: כ''א תשרי מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikd
אביו: ר' אליעזר.
בניו: ר' דוד, יוסף.
אחיו: ר' צבי חסיד מזלוטשוב.
מורו: ר' ישראל [הבעש"ט].
מתלמידיו: ר' ברוך מקוסוב (בעל "עמוד העבודה"), אדמו"ר רבי משולם פייבוש הלוי הלר מזברז' (בעל "יושר דברי אמת").

נולד בשנת ה'תפ"ח.
שקד על לימוד התורה ונמנה על תלמידיו של הבעל שם טוב.
התפלל בדביקות ובאריכות, במהלך תפילת "שמונה עשרה" עמד ללא כל תזוזה מלבד הכריעות ונהג לומר 'יהי רצון שאזכה בימי חיי להתפלל תפילה אחת כתיקונה לפני הבורא' אך לאחר עלייתו לארץ ישראל אמר 'יהי רצון שאזכה לומר תיבה אחת כתיקונה לפני הבורא'.
כל דיבור שהוציא מפיו היה במחשבה תחילה. התפרסם כבעל רוח הקודש, זכה לגילוי אליהו הנביא וניכר בענוותנותו.
בחודש תמוז ה'תקכ"ד יצא בספינה לארץ ישראל יחד עם ר' נחמן מהורודנקה ועשרות יהודים שהצטרפו אליהם. בחודש תשרי ה'תקכ"ה הגיע לנמל עכו והתיישב בטבריה.
פנה במכתב לאחיו שיעלה לארץ ישראל ולא יאזין למדברים סרה על ארץ הקודש וטען כי עליו להרבות בתפילות כדי לזכות להרגיש בקדושתה.
בשנת ה'תקל"א לערך השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    דרכי ישרים (ק)