חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יעקב שמשון משפיטובקה
תאריך הילולא: ג' סיון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

טבריה: שדרות אליעזר קפלן.
בבית החיים העתיק - ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90 תחת הסככה בצידה הצפוני.
(בסמוך ציוני אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל, אדמו"ר רבי אברהם כץ מקאליסק, אדמו"ר רבי יהודה הורוויץ מסטוטשין, אדמו"ר רבי יצחק מאמשינאו, ר' אברהם אביחצירא, ר' חיים אבואלעפיא, ר' מנחם מענדיל מוויטבסק, ר' מנחם מענדיל מפארימשלאן, ר' נחמן מהאראדענקא, ר' שמחה בונם).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יצחק.
בנו: ר' יהושע העשיל.
בתו: חיה פייגא (בעלה ר' חיים פיבוש הלוי סגל).
מוריו: ר' דובער [המגיד ממזריטש], ר' ברוך ממז'יבוז' ור' פנחס שפירא מקוריץ.

נודע כעילוי עוד בצעירותו. המגיד ממעזריטש מינה אותו להפיץ את תורת החסידות בקרב חוגי הרבנים והלמדנים עקב גדלותו בתורה והבנתו העמוקה בחסידות ובמהלך ביקוריו הגיע גם אל בעל ה"נודע ביהודה" שהתפלא על שכלו החריף על אף גילו הצעיר.
כיהן כרב בערים שונות באוקראינה: אומן, באר, סלאוויטא ושפיטובקה.
השתוקק לעלות לארץ ישראל לאחר עליית ידידו ר' מנחם מענדיל מוויטבסק ובשנת ה'תקנ"ה נשלח לארץ ישראל ע"י ר' ברוך ממז'יבוז' שמינה אותו על כספי הצדקה המיועדים לחסידים.
לאחר שהגיע באוניה לעכו, רכב על חמור עד טבריה ומייד נכנס לבית ידידו (ר' זאב מזאבריז') כשדמעות שמחה זולגות מעיניו. התיישב בטבריה, השתדל להתבודד, ריכז סביבו חוג מצומצם וזכה לכבוד מכל החוגים והעדות. עקב המצב הכלכלי הקשה נאלץ לנדוד בארצות המזרח על מנת לאסוף כספים ובכדי לא להוציא לעז על ארץ ישראל ישב מספר ימים בבית הבראה עד שמראהו השתפר ונראה כי מארץ מלאה כל טוב הוא בא. יחד עם חסידים נוספים הוציא כרוז ואזהרה שלא לשנות ממעות ארץ ישראל לצדקה אחרת.
השיא את בתו לאישה עם בנו של ר' פנחס שפירא מקוריץ (ר' יהודה מאיר משיפיטובקה) וכאשר הגיע אליו הידיעה על פטירת ר' פינחס מקוריץ פרץ בבכי מר וקרע כדין.
בשנת ה'תקס"א השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ויכוחא רבה: הוויכוח בינו ל"נודע ביהודה"