חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יעקב שמשון משפיטובקה
תאריך הילולא: ג' סיון מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadi
אביו: ר' יצחק.
בנו: ר' יהושע העשיל.
בתו: חיה פייגא (בעלה ר' חיים פיבוש הלוי סגל).
מוריו: ר' דובער [המגיד ממזריטש], ר' ברוך ממז'יבוז', ר' פינחס שפירא מקוריץ.

נולד למשפחת רבנים באוקראינה.
נודע כעילוי עוד בצעירותו. המגיד ממעזריטש מינה אותו להפיץ את תורת החסידות בקרב חוגי הרבנים והלמדנים עקב גדלותו בתורה והבנתו העמוקה בחסידות ובמהלך ביקוריו הגיע גם אל ר' יחזקאל הלוי לנדא (בעל "נודע ביהודה") שהתפלא על שכלו החריף על אף גילו הצעיר.
כיהן כרב בערים שונות באוקראינה – אומן, באר, סלאוויטא ושפטיבקה.
השתוקק לעלות לארץ ישראל לאחר עליית ידידו ר' מנחם מענדיל מוויטבסק ובשנת ה'תקנ"ה נשלח לארץ ישראל על ידי ר' ברוך ממז'יבוז' שמינה אותו על כספי הצדקה המיועדים לחסידים.
לאחר שהגיע באוניה לעכו, רכב על חמור והתיישב בטבריה. השתדל להתבודד, ריכז סביבו חוג מצומצם וזכה לכבוד מכל החוגים והעדות. עקב המצב הכלכלי הקשה נאלץ לנדוד לארצות המזרח על מנת לאסוף כספים ובכדי לא להוציא לעז על ארץ ישראל ישב מספר ימים בבית הבראה עד שמראהו השתפר ונראה כי מארץ מלאה כל טוב הוא בא. יחד עם חסידים נוספים הוציא כרוז ואזהרה שלא לשנות ממעות ארץ ישראל לצדקה אחרת.
השיא את בתו לר' יהודה מאיר משפטיבקה [בנו של ר' פינחס שפירא מקוריץ] וכאשר הגיע אליו בחודש אלול ה'תקנ"א הידיעה על פטירת ר' פינחס מקוריץ פרץ בבכי מר וקרע כדין.
בשנת ה'תקס"א השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    ויכוחא רבה: הוויכוח בינו ל"נודע ביהודה"