חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הילולות הצדיקים לחודש - כסלו
רבי אליהו לביאמקום קבורה: לובתאריך הילולא: כסלו
רבי חזקיה די סילוה בעל פרי חדשמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כסלו
רבי אליהו גליפאפהמקום קבורה: יווןתאריך הילולא: כסלו
רבי אליהו הכהן גאוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כסלו
תנחום בר עילא האמוראמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כסלו
רבי ישראל בר שלום שכנאמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: א' כסלו
רבי שלום שכנאמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: א' כסלו
רבי אבא סרירומקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: א' כסלו
רבי אפרים אנקאווהמקום קבורה: אלג'יריהתאריך הילולא: א' כסלו
רבי יוסף שמואלמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: א' כסלו
אדמו"ר רבי משה האגר מראדוביץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: א' כסלו
רבי עקיבא סופרמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ב' כסלו
רבי יוסף דודמקום קבורה: יווןתאריך הילולא: ג' כסלו
המקובל רבי אליעזר סופינומקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ג' כסלו
רבי יהודה משה הלוי סגל המבורגרמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ג' כסלו
רבי שמעון ועקניןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ג' כסלו
אדמו"ר רבי יעקב דוד קאליש [הראשון] מאמשינובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ד' כסלו
רבי אליהו קובומקום קבורה: יווןתאריך הילולא: ד' כסלו
רבי שמואל אליעזר הלוי אידליס - מהרש"אמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ה' כסלו
רבי אברהם צבי הירש סגל [אשכנזי] הלוימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ה' כסלו
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון