חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי משה
תאריך הילולא: א' ניסן מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

טבריה: שדרות אליעזר קפלן. בבית החיים העתיק, ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90
(בסמוך ציוני אביו-ר' מנחם מענדל מויטבסק, אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל, אדמו"ר רבי יהודה הורוויץ מסטוטשין, אדמו"ר רבי יוחנן מסטולין קרלין, אדמו"ר רבי יצחק מאמשינוב, ר' אברהם אביחצירא, ר' חיים אבואלעפיא, ר' מנחם מענדל מפארימשלאן, ר' נחמן מהאראדענקא, ר' שמחה בונם).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' מנחם מענדיל מוויטבסק.
אשתו: מרת יוכבד.
בנו: ר' שמואל.
אחותו: זיסל.
סבא: ר' משה (מצד אביו).
סבתא: מרת ליבא (מצד אביו).

אחיו ואחותו של ר' משה נפטרו בצעירותם. נשא לאישה את בתו של אחד מחכמי הספרדים ומחשובי יהודי ירושלים. לאחר החתונה התגורר עם זוגתו בטבריה והיה סמוך על שולחן אביו (ר' מנחם מענדיל). לאחר שנתקף במחלה קשה הגיע לפקיעין על מנת להחלים אך בפקיעין התגברה מחלתו ואביו הוזעק בחודש מנחם אב ה'תקמ"ז מטבריה לשהות במחיצתו, נדבק במחלה ולאחר מספר חודשים בשנת ה'תקמ"ח הסתלק.
היות ובצוואתו ציווה את בנו שלא יקבל על עצמו שום התמנות, מינו החסידים את ר' אברהם מקליסק לממשיך דרכו של ר' מנחם מענדיל ור' משה קיבל על עצמו את מרותו של תלמיד אביו (ר' אברהם מקליסק). התמודד עם מצב כלכלי קשה ובחודש סיון באותה שנה שלח ר' אברהם מקליסק איגרת לחסידים ובה פניה לתמיכה בר' משה.
ביום שבת קודש שנת ה'תקנ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.