חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי עמרם רוזנבאום - חסידא
תאריך הילולא: ט''ז חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
צפת: בית החיים העתיק ברחוב האר"י.
יש לרדת במדרגות ולפנות שמאלה לכיוון מקווה האר"י. לרדת במדרגות שמימין למקווה ולהמשיך ישר כ – 50 מטר, לפני מערת הושע הנביא לעלות במדרגות שבצד ימין ולהמשיך עד למערת חכמי צפת, מימין למערה נמצא הציון.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
אביו: ר' משה נחום.
אשתו: הרבנית ביילא חיה.
בנו (היחיד): ר' משה.
בתו (היחידה): מרים (בעלה בזיווג ראשון – ר' אלימלך דיין, בזיווג שני – ר' יצחק יעקב בלום אב"ד שאמשאן).
אחיו: ר' אברהם ישראל בצלאל, ר' אליעזר דוד הירשלר, ר' ישראל נחשון, ר' צבי הירש.
אחיותיו: מרת חנה (בעלה בזיווג ראשון – ר' יצחק לוי שפיטצר ובזיווג שני – ר' אהרן גיירינגר), מרת יוכבד יוטל (בעלה ר' יוסף גרינוולד אב"ד צ'צ'וביץ), מרת פראדל (בעלה ר' משה שטרנברג), מרת שרה רחל רבקה לאה (בעלה ר' אברהם אליהו משה כץ).

צאצאי המקובל רבי אדם בעל שם קיבלו במסורת משפחתית כי נשמה גבוהה עתידה להיוולד לאחד מבני המשפחה. לאחר שנים רבות של המתנה לילד הגיע לביתו של ר' משה נחום אורח שיעץ לו ולזוגתו לעבור דירה היות וה' רוצה להעניק להם זרע קודש אולם מול ביתם ישנה כנסיה ולא ראוי שאמו של הילד תסתכל בזמן ההיריון בסימן צלב. כשנה לאחר שעברו מדירתם נולד בנם בשנת ה'תק"ן בהונגריה.
מילדותו ניכר בקדושתו וכאשר למד בתלמוד תורה על ל"ו צדיקים שבכל דור אמר כי הוא רוצה להיות אחד מל"ו הצדיקים. שקד על לימוד התורה ובגיל 13 נשא לאישה את בתו של ר' ישראל בריל [אב"ד ורפלט – הונגריה].
בשנת ה'תקע"ד החל לכהן כרב בעיר אלברטירשה (הונגריה). כתב הערות על התלמוד הירושלמי, התכתב עם ר' משה סופר [החתם סופר] ולאחר שהתפרסם בגדולתו בתורה ובקדושתו נתווסף לו הכינוי 'חסידא'.
לאחר שאביו נפטר בט"ז חשון ה'תק"ף מונה לרב העיירה מאד (הונגריה). התכתב עם המקובל ר' יעקב ניניו מצפת בענייני קבלה ובעצתו עלה בשנת ה'תקפ"ו לארץ ישראל. האוניה שהפליגה ליפו הגיע לבסוף לנמל עכו ועל כן במקום להתיישב בירושלים כעצת ר' משה סופר השתקע בצפת. שקד על לימוד התורה ונהג להתענות משבת לשבת.
למרות שלמעלה מ-150 שנה כבר לא קברו בבית החיים העתיק בצפת מפאת חוסר מקום אף על פי כן ביקש להיטמן שם לאחר שראה ברוח הקודש מקום אחד פנוי.
בשנת ה'תק"ץ זכה לראות את האור הגנוז מששת ימי בראשית ובירך בשם ומלכות 'ברוך אתה... המאיר לעבדיו מאור הגנוז מששת ימי בראשית' וכעבור כשעה השיב את נשמתו ליוצרה.