חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי משה דוד אשכנזי
תאריך הילולא: י''ח תמוז מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

צפת: בית החיים העתיק.

אביו: ר' אשר אנשיל-מהר"א [אב"ד ראזדיל].
אמו: מרת גיטל.
בניו: ר' יואל (בעל שו"ת מהר"י אשכנזי), ר' שלמה.
בתו: הרבנית רחל (בעלה אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט).
סבתא: רבקה (מצד אביו).

נולד בשנת ה'תקל"ג.
כיהן כאב"ד טולטשווא במשך כ-40 שנה. בגיל 70 אמר לחתנו (בעל "יטב לב") שקיבל על עצמו שאם ה' יזכה אותו להגיע לגיל 70 יעשה מצווה שלא עשה מעולם והינו מתלבט אם להדפיס את ספרו או לעלות לארץ ישראל. בעצת חתנו עלה בשנת ה'תר"ג לארץ ישראל והתגורר בצפת. מונה לאב"ד [אב בית דין] לקהילת האשכנזים בעיר צפת.
בעלותו לארץ ישראל הביא עמו כסף לבניית ביתו ולאחר שרכשו קרקע והחלו לחפור לבניית היסודות מצאו בית שלם מוכן, על כן כתב בצוואתו שצאצאיו לא יגורו בבית זה מאחר ונבנה במעשה ניסים.
בשנת ה'תרט"ז השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• באר שבע (ק)
• תולדות אדם (ק)