חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבנו בחיי אבן פקודה
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
אביו: ר' יוסף.

נמנה על חכמי ספרד, התגורר בעיר סרגוסה ושימש כדיין בעיר מגוריו.
בשנת ד'ת"ת לערך חיבר את הספר "חובת הלבבות" בלשון ערבית ונקרא "כתב אלהדאיה אלי פראיץ אלקלוב" [ר' יהודה בן תיבון תירגמו לראשונה לעברית].
ישנה דעה כי היה בודד וגלמוד, ללא אישה וילדים היות ומרבה לדבר על יתמות ובדידות אך עם זאת על חובתו לתת שבח והודאה לה' על מצבו. ניכר בבקיאותו בחוכמות שונות –  ספרי פילוסופיה, גיאומטריה, מדע וכתב פיוטים כגון "ברכי נפשי".
סבר כי על האדם להכיר במעלת נפשו וביתרונה על גופו, לדאוג לצרכי נפשו יותר מאשר לצרכי גופו ולבטוח בה' ביטחון מלא. הזהיר לא לדחות את "התשובה" לימי הזקנה ועודד ללמוד בספרי ר' סעדיה גאון.
שנת פטירתו אינה ידועה!
ישנה דעה כי נפטר בעיר סרגוסה.
מספריו:
•    הסדר וההערכה ביצירה [אבד]
•    חובת הלבבות (ק1/ק2/ק3)
•    תורות הנפש (ק)