חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
בלהה
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysde
טבריה: קבר האמהות ברחוב השומר 1.
מכביש 90 מכיוון מגדל פונים ימינה ומרחוב הבנים ממשיכים ישר ברמזור לרחוב אלחדיף. עולים במעלה הכביש עד לרחוב אוהל יעקב ופונים שמאלה לרחוב נייברג. לאחר הרמזור ממשיכים ישר ונכנסים לרחוב השומר עוברים את מלון המלך שלמה בצד ימין ומגיעים לתחילת הרחוב מצדו השמאלי בצמוד לבניין מגורים יש פניה שמאלה לציון.
על פי הידוע הקיר עומד על מערת הציונים הקדושים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadi
אביה: לבן.
בעלה: יעקב אבינו.
בניה: דן ונפתלי.

נולדה בשנת ב'קצ"ו בפדן ארם (עירק). 'בלהה וזלפה נקראות שפחות י"ל דרחל ולאה נולדו מאשתו הגבירה ובלהה וזלפה מפילגש ונתנו לשפחות לבנות הגבירה' (יפה תואר – בראשית רבה פרשה ע"ד/י"ג).
כאשר לבן השיא את רחל בתו ליעקב נתן לה את בלהה לשפחה.
כאשר רחל ביקשה מיעקב להתפלל עליה שתזכה לבנים כמו שעשה אביו השיב יעקב שאינו כמו אביו כיון ולאביו לא היו בנים ואילו לו יש בנים מלאה ובמקרה של זקנו [אברהם] הכניסה שרה את צרתה [הגר] לביתה. על כך השיבה רחל "ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה, ותלד על-ברכי ואבנה גם-אנכי ממנה" (בראשית ל'/ג').
"ותהר בלהה ותלד ליעקב בן; ותאמר רחל דנני א-לוהים וגם שמע בקולי ויתן-לי בן, על-כן קראה שמו דן; ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל, בן שני ליעקב; ותאמר רחל נפתולי א-לוהים ניפתלתי עם-אחותי גם-יכולתי, ותקרא שמו נפתלי" (בראשית ל'/ה'-ח').
גידלה את יוסף לאחר פטירת רחל 'ולא היה יעקב אבינו יודע שהדברים מגיעים לבלהה שפחת רחל שגדלתו כאמו' (בראשית רבה פרשה פ"ד/י"א).
"וילך ראובן וישכב את-בלהה..." (בראשית ל"ה/כ"ב) – ר' חייא אמר... חס ושלום שהוא שכב עמה אלא לפי שעכבה מלשמש עם אביו תשמיש של מצווה וזהו בלבול המטה.
כל הימים של לאה ורחל שרתה השכינה עליהן ועתה שמתו לא נפרשה השכינה מן הבית ושכנה בבית בלהה (זוהר וישלח).
ירדה עם בני ישראל למצרים והיתה משמשת את יעקב כיון שחלה באה ואמרה ליוסף (פסחים רבה ג'/מ"ג). "ויצוו אל יוסף" (בראשית נ'/ט"ז) – הודיעו לבלהה שתגיד ליוסף (תרגום יונתן – בראשית נ'/ט"ז).