חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
יוכבד
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
טבריה: קבר האמהות ברחוב השומר 1.
מכביש 90 מכיוון מגדל פונים ימינה ומרחוב הבנים ממשיכים ישר ברמזור לרחוב אלחדיף. עולים במעלה הכביש עד לרחוב אוהל יעקב ופונים שמאלה לרחוב נייברג. לאחר הרמזור ממשיכים ישר ונכנסים לרחוב השומר עוברים את מלון המלך שלמה בצד ימין ומגיעים לתחילת הרחוב מצדו השמאלי בצמוד לבניין מגורים יש פניה שמאלה לציון.
על פי הידוע הקיר עומד על מערת הציונים הקדושים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikde
אביה: לוי.
בעלה: עמרם.
בניה: אהרון הכהן ומשה רבנו.
בתה: מרים הנביאה.
סבא: יעקב אבינו (מצד אביה).
סבתא: לאה (מצד אביה).

'נולדה בין החומות... לידתה במצרים והורתה שלא במצרים' (תלמוד בבלי בבא בתרא ק"כ/א'). 'ולפיכך נכנסה בחשבון היורדים למצרים שנאמר כל נפש שלשים ושלש בכללן את מוצא שלשים ושלש ובפרטן אין את מוצא כי אם ל"ב למה שיוכבד נולדה בין החומות והיתה מן הבאים למצרים' (במדבר רבה פרשה י"ג/כ').
'זממה שדה ותקחהו זו יוכבד שעל ידיה נקראו ישראל כרמו של הקב"ה... ולמה נקרא שמה יוכבד, שהיו פניה דומין לזיו הכבוד' (מדרש הגדול בראשית כ"ג/א'), 'שפרה זו יוכבד ולמה נקרא שמה שפרה שמשפרת את הוולד ד"א שפרה שפרו ורבו ישראל בימיה' (תלמוד בבלי סוטה י"א/ב'), 'משבטו של לוי היתה ולמה נקרא שמה יהודיה על שם שהעמידה יהודים בעולם' (ויקרא רבה פרשה א'/ג').
'ואשה בכל אלה לא מצאתי זו יוכבד' (ויקרא רבה פרשה ב'/א').
שימשה כמיילדת במצרים 'למילדות העבריות (שמות א'/ט"ו) רב ושמואל חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותה מ"ד אשה ובתה יוכבד ומרים מ"ד כלה וחמותה יוכבד ואלישבע' (תלמוד בבלי סוטה י"א/ב'). פרעה – מלך מצרים ציווה אותה לבדוק בעת הלידה ולהותיר בחיים רק את הנקבות "ותיראן המיילדות את הא-לוהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים, ותחיין את-הילדים" (שמות א'/י"ז), 'אמר רבי יוסי ברבי חנינא מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעו... לא דיין שלא המיתו אותן אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון' (תלמוד בבלי סוטה י"א/ב').
'עמרם גדול הדור היה כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו אמר לשוא אנו עמלין עמד וגירש את אשתו' (תלמוד בבלי סוטה י"ב/א'). 'שמיה דחד אלדד ושמיה דתניין מידד בנוי דאלצפן בר פרנך דילידת ליה יוכבד ברת לוי בזמן דפטרה עמרם גברה ואתנסיבת ליה עד דלא ילידת ית משה' (תרגום יונתן במדבר י"א/כ"ו). 'אמרה לו בתו אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות פרעה לא גזר אלא בעולם הזה ואתה בעולם הזה ולעולם הבא פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת... עמד והחזיר את אשתו... עשה לה מעשה ליקוחין הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה ומלאכי השרת אמרו אם הבנים שמחה' (תלמוד בבלי סוטה י"ב/א') באותה עת הייתה בת 130 'חזרה לימי עלומיה באורח כנשים ובתואר פנים ופשטו הקמטים' (מסורת הש"ס - תלמוד בבלי סוטה י"ב/א') 'ותהר האשה ותלד בן... אמר רבי יהודה בר זבינא מקיש לידתה להורתה מה הורתה שלא בצער אף לידתה שלא בצער מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוה' (תלמוד בבלי סוטה י"ב/א'), לאחר ששה חודשים ויום אחד ילדה את משה, הצפינה אותו 3 חודשים "ולא-יכלה עוד הצפינו ותיקח-לו תיבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את-הילד ותשם בסוף על-שפת היאור" (שמות ב'/ג').
"ותאמרן המיילדות אל-פרעה כי לא כנשים המצריות העבריות, כי-חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו" (שמות א'/י"ט) "ויהי כי-יראו המיילדות את הא-לוהים, ויעש להם בתים" (שמות א'/כ"א), בתי כהונה ולוויה מיוכבד 'רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולוויה וחד אמר בתי מלכות מ"ד בתי כהונה ולוויה אהרן ומשה' (תלמוד בבלי סוטה י"א/ב'). 'לפי שיראה יוכבד מפני הקב"ה העמיד ממנה משה' (שמות רבה פרשה א'/ט"ז).
כאשר בתו של פרעה [בתיה] מצאה את משה הציעה אחותו [מרים] לקרוא למינקת "...ותקרא את-אם הילד; ותאמר לה בת-פרעה היליכי את-הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את-שכרך, ותיקח האישה הילד ותניקהו; ויגדל הילד ותביאהו לבת-פרעה..." (שמות ב'/ח'-י').
'יוכבד היתה מבאי מצרים ויוצאיה' (סדר עולם רבא ט').