חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אביגיל
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
טבריה: קבר האמהות ברחוב השומר 1.
מכביש 90 מכיוון מגדל פונים ימינה ומרחוב הבנים ממשיכים ישר ברמזור לרחוב אלחדיף. עולים במעלה הכביש עד לרחוב אוהל יעקב ופונים שמאלה לרחוב נייברג. לאחר הרמזור ממשיכים ישר ונכנסים לרחוב השומר עוברים את מלון המלך שלמה בצד ימין ומגיעים לתחילת הרחוב מצדו השמאלי בצמוד לבניין מגורים יש פניה שמאלה לציון.
על פי הידוע הקיר עומד על מערת הציונים הקדושים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
בעלה: נבל (בזיווג ראשון), דוד המלך (בזיווג שני).
בנה: דניאל [כלאב] (מדוד המלך).

'שבע נביאות מאן נינהו? שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר' (תלמוד בבלי מגילה י"ד/א').
'תנו רבנן: ארבע נשים יפיפיות היו בעולם: שרה ואביגיל, רחב ואסתר' (תלמוד בבלי מגילה ט"ו/א').
'ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה – ושפחה זו אביגיל שנאמר – שמואל א' כ"ה/מ"א: הנה אמתך לשפחה' (מדרש רבה וישלח פרשה ע"ה/י"ב).
"והאשה טובת-שכל ויפת תאר" (שמואל א' כ"ה/ג'), אולם בעלה [נבל] "והאיש קשה ורע מעללים" (שמואל א כ"ה/ג'). "ויהי כעשרת הימים, ויגף י-הוה את-נבל וימת" (שמואל א' כ"ה/ל"ח), "ויבאו עבדי דוד אל-אביגיל הכרמלה, וידברו אליה לאמר דוד שלחנו אליך לקחתך לו לאשה" (שמואל א' כ"ה/מ'). 'לאחר שהביאה פירש דוד ממנה שלשה חודשים כדי לידע אם היתה מעוברת מן נבל ואם לאו' (מדרש תנחומא תולדות ו').
טובה הייתה אביגיל לדוד מכל הקרבנות שבעולם (מדרש שוחר טוב נ"ג/א').