חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
זלפה
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
טבריה: קבר האמהות ברחוב השומר 1.
מכביש 90 מכיוון מגדל פונים ימינה ומרחוב הבנים ממשיכים ישר ברמזור לרחוב אלחדיף. עולים במעלה הכביש עד לרחוב אוהל יעקב ופונים שמאלה לרחוב נייברג. לאחר הרמזור ממשיכים ישר ונכנסים לרחוב השומר עוברים את מלון המלך שלמה בצד ימין ומגיעים לתחילת הרחוב מצדו השמאלי בצמוד לבניין מגורים יש פניה שמאלה לציון.
על פי הידוע הקיר עומד על מערת הציונים הקדושים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביה: לבן.
בעלה: יעקב אבינו.
בניה: גד ואשר.

שפחת לבן ובתו מפילגש (פרקי דרבי אליעזר ל"ו). 'בלהה וזלפה נקראות שפחות י"ל דרחל ולאה נולדו מאשתו הגבירה ובלהה וזלפה מפילגש ונתנו לשפחות לבנות הגבירה' (יפה תואר – בראשית רבה פרשה ע"ד/י"ג).
בכדי שיעקב לא ירגיש שלבן מרמה אותו – שמכניסין לו את לאה במקום רחל אחותה "ויתן לבן לה את-זלפה שפחתו, ללאה בתו שפחה" (בראשית כ"ט/כ"ד).
לאחר שלאה ילדה 4 בנים וראתה כי רחל נתנה ליעקב את שפחתה [בלהה] לאשה על מנת שתלד לו בנים "ותרא לאה כי עמדה מלדת ותיקח את-זילפה שפחתה ותיתן אותה ליעקב לאשה" (בראשית ל'/ט'). 'ותלד זלפה שפחת לאה בכולם כתיב ותהר וכאן ותלד אלא בחורה היתה ולא היתה ניכרת בעיבורה' (בראשית רבה פרשה ע"א/ט'). "ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן; ותאמר לאה בא גד ותקרא את-שמו גד; ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב; ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות, ותקרא את-שמו אשר" (בראשית ל'/י'-י"ג).