חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אלישבע
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysd
טבריה: קבר האמהות ברחוב השומר 1.
מכביש 90 מכיוון מגדל פונים ימינה ומרחוב הבנים ממשיכים ישר ברמזור לרחוב אלחדיף. עולים במעלה הכביש עד לרחוב אוהל יעקב ופונים שמאלה לרחוב נייברג. לאחר הרמזור ממשיכים ישר ונכנסים לרחוב השומר עוברים את מלון המלך שלמה בצד ימין ומגיעים לתחילת הרחוב מצדו השמאלי בצמוד לבניין מגורים יש פניה שמאלה לציון.
על פי הידוע הקיר עומד על מערת הציונים הקדושים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
אביה: עמינדב.
בעלה: אהרון הכהן.
בניה: נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר.
אחיה: נחשון.

'למילדות העבריות (שמות א'/ט"ו) רב ושמואל חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותה... מ"ד כלה וחמותה יוכבד ואלישבע' (תלמוד בבלי סוטה י"א/ב').
'אלישבע בת עמינדב לא שמחה בעולם שראתה ה' כתרים ביום אחד. יבמה מלך, אחיה נשיא, בעלה כהן גדול, שני בניה ב' סגני כהונה, פנחס בן בנה משוח מלחמה. כיון שנכנסו בניה להקריב ונשרפו נהפכה שמחתה לאבל הה"ד אחרי מות שני בני אהרן' (ויקרא רבה פרשה כ'/ב').
'עוז והדר לבושה, זו אלישבע שראת ארבע שמחות ביום אחד. יבמה מלך, אישה כהן גדול, אחיה נשיא, בניה סגני כהונה' (מדרש הגדול בראשית כ"ג/א').