חברי MyTzadikהרשמה חינם!
תוצאות חיפוש: הונגריה
רבי זאב טננבויםמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: א' אלול
אדמו"ר רבי יעקב יחזקיהו גרינוולד מפאפאמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ב' אדר
רבי אברהם יצחק גליקמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ב' אייר
אדמו"ר רבי ישעיה שטיינר מקרעסטירמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ג' אייר
רבי שרגא צבי טננבויםמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ד' אדר א'
רבי ישעיה פיק-ברליןמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ה' אייר
רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייזמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ה' כסלו
רבי יעקב צבי מאנדלמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ו' אב
רבי אליהו אייזנשטטר – אליהו א"שמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ו' שבט
אדמו"ר רבי יצחק אייזיק טאוב מקאליבמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ז' אדר ב'
רבי מנחם ברודימקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ח' אב
רבי חיים פרידלנדרמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ט' אייר
רבי יצחק זעקל הלוי שפיטץמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ט' אב
רבי בנימין זאב הלוי בוסקוביץמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י' סיון
רבי שלמה זלמן אולמןמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''א טבת
רבי נפתלי הכהן שוורץמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ב כסלו
רבי דוד יהודה ליב זילברשטייןמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ד ניסן
אדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן מליסקאמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ד אב
רבי צבי הרש קאניץמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ד אלול
אדמו"ר רבי שמואל פרנקל מדאראגמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ט''ו חשון
רבי מרדכי לייב וינקלר ממאד - רמ"למקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ז תמוז
אדמו"ר רבי משה פארהאנד ממאקאוואמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ז סיון
רבי יעקב קופל רייךמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ז אלול
רבי חיים צבי ארנרייךמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ח כסלו
רבי שמעון גרינפלד מסמיהאלי - המהרש"גמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ט שבט
רבי דוד רייכמאןמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ' חשון
אדמו"ר רבי אלכסנדר סענדר סאפרין מקומרנאמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ''א אב
אדמו"ר רבי מאיר מושקוביץ מזבארובמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ''א חשון
רבי שמעון אופנהייםמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ''ב שבט
רבי יוסף לייב סופרמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ''ב סיון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון